Polityka prywatnosci

Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: https://ciuciubabka.sklep.pl.

Informacje ogólne
1. Właścicielem i operatorem strony www.ciuciubabka.sklep.pl jest administrator: Jagoda Usarek.
2. Strona pozyskuje informację o użytkownikach oraz ich działaniach w następujący sposób:
a) dobrowolne wprowadzanie informacji w formularzach dostępnych na stronie,
b) gromadzone i zapisywane w urządzeniach pliki cookie („ciasteczka”),
c) gromadzone dane logowania serwera strony przez właściciela i operatora hostingu.

Informacje zawarte w formularzach / Dane podane przez użytkownika

1. Nasz serwis gromadzi informacje podawane dobrowolnie przez jego użytkowników. 
2. Zamieszczenie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia działań na stronie.
3. Strona może zapisywać określone informacje do do połączeń i ich parametrów (adres IP, czas, w którym doszło do połączenia).
4. Administrator zapewnia, że dane udostępnione przez użytkownika w formularzach na stronie, nie będą podawane do wglądu osobom niezwiązanym z procesem realizacji zamówienia. 
5. Informacje przesłane przez formularz mogą tworzyć bazę klientów w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
6. Informacje przesyłane w formularzach są wykorzystywane zgodnie z założeniem funkcjonowania określonego formularza. 
7. Administrator może wykorzystać podane informacje również w celach wykraczających poza realizację złożonego zamówienia, np. do wysyłki newslettera (po uzyskaniu wcześniejszej zgody/działania użytkownika).
8. Dane gromadzone są z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z zasadami określonymi w art. 16-21 RODO. 
9. Każdemu kupującemu zgodnie z RODO przysługują konkretne prawa, m.in do:
a) wglądu do swoich zgromadzonych danych osobowych,
b) uzupełnienia, sprostowania i aktualizacji swoich danych osobowych
c) czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania swoich danych lub ich trwałego usunięcia,
d) wniesienia skargi do nadzorczego organu, jeśli stwierdzi on naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
10. Podane przez kupującego dane mogą być przetwarzane przez Podwykonawców Administratora, czyli te podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczenia usług/realizacji zamówień złożonych przez kupującego. 
11. Wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych kupujących, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez odpowiednie regulacje prawne. 

 

Pliki Cookies

1. Nasz serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies – tzw. ciasteczka – to niewielkie pliki tekstowe (dane informatyczne) przechowywane w urządzeniu końcowym kupującego. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatycznym, wykorzystywany przez administratora serwisu. 
3. Administrator przechowuje pliki cookies na końcowym urządzeniu kupującego i wykorzystuje je do celów statystycznych, marketingowych oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu (np. ciągłości logowania, by użytkownik nie stawał przed potrzebą ponownego logowania się na każdej z wyświetlanych podstron serwisu. 
4. W serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 
a) sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym kupującego do momentu wylogowania, opuszczenia serwisu lub też wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) stałe (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym kupującego przez czas wyznaczony przez parametry plików cookies lub do ich samodzielnego usunięcia przez kupującego. 
5. Administrator informuje kupującego o możliwości konfiguracji działania przeglądarki internetowej, by uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym kupującego.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj domyślnie dopuszcza do przechowywania plików cookies na urządzeniach końcowych. Kupujący może skonfigurować tę opcję w taki sposób, by automatycznie blokować możliwość zapisywania plików cookies lub kasować je w dowolnym momencie. 
6. W przypadku blokowania możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym, działanie sklepu może zostać zaburzone.

Logi serwera 

1.  Dane o określonych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są przeznaczone jedynie do wykorzystania ich w celach administracyjnych (zarządzane serwisem, zapewnienie sprawnej obsługi klienta). Dane te nie są kojarzone z określonymi użytkownikami korzystającymi z serwisu. 
2. Gromadzone informacje identyfikowane są przez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać również: 
a) czas nadejścia informacji
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – realizacja przy wykorzystaniu protokołu HTTP,
d) wszelkie informacje o wystąpieniu ewentualnych trudności przy realizacji transakcji (błędach) HTTP,
e) adres URL poprzednio odwiedzonej witryny (referer link) – ma to miejsce np. w przypadku przejścia do sklepu przez odnośnik z innej strony,
f) informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika,
g) adres IP oraz informacje o nim.

 

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu:
niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się zawarcie umowy sprzedaży materiałów dydaktycznych i terapeutycznych w formie elektronicznej – pliki PDF (do samodzielnego wydrukowania i dostosowania do własnych potrzeb), prezentowanych na stronie www.ciuciubabka.sklep.pl oraz zasady płatności za wspomniane materiały.  

2. Warunki w jakich odbywa się realizacja umowy sprzedaży: 

a) Kupujący składa zamówienie przez formularz dostępny na stronie internetowej www.ciuciubabka.sklep.pl, po dokładnym określeniu produktów (PDF), które chce zakupić. 
b) umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia i dokonania płatności na podane konto bankowe sprzedającego. 
c) dostawa zamówionych plików PDF odbywa się za pośrednictwem Internetu (droga mailowa).
d) po opłaceniu zamówienia, kupujący otrzymuje link do pobrania zamówionej pomocy. Pobranie może być zrealizowane jednorazowo w ciągu 10 dni od daty dokonania zakupu. 
e) Pytania/trudności/problemy należy niezwłocznie zgłosić pod adresem: jagodausarek@chatkaciuciubabka.pl (pod podanym adresem odbywa się JEDYNY oficjalny kontakt ze sprzedawcą).

3. Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez kupujących w celu dokonania realizacji zamówienia jest usługodawca: administrator strony www.ciuciubabka.sklep.pl
2. Dane osobowe chronione są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

4. Postanowienia końcowe

w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian/aktualizacji zapisów w niniejszym regulaminie.