Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu:
niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się zawarcie umowy sprzedaży materiałów dydaktycznych i terapeutycznych w formie elektronicznej – pliki PDF (do samodzielnego wydrukowania i dostosowania do własnych potrzeb), prezentowanych na stronie www.ciuciubabka.sklep.pl oraz zasady płatności za wspomniane materiały.  

2. Warunki w jakich odbywa się realizacja umowy sprzedaży: 

a) Kupujący składa zamówienie przez formularz dostępny na stronie internetowej www.ciuciubabka.sklep.pl, po dokładnym określeniu produktów (PDF), które chce zakupić. 
b) umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia i dokonania płatności na podane konto bankowe sprzedającego. 
c) dostawa zamówionych plików PDF odbywa się za pośrednictwem Internetu (droga mailowa).
d)
po opłaceniu zamówienia, kupujący otrzymuje link do pobrania zamówionej pomocy. Pobranie może być zrealizowane jednorazowo, w ciągu 10 dni od daty dokonania zakupu. 
e)Pytania/trudności/problemy należy niezwłocznie zgłosić pod adresem: jagodausarek@chatkaciuciubabka.pl (pod podanym adresem odbywa się JEDYNY oficjalny kontakt ze sprzedawcą).
f) kupujący ma prawo do otrzymania faktury. Sprzedający wystawia ją jako osoba prywatna, świadcząca usługi w ramach NDG, z uwzględnieniem zwolnienia z podatku vat. 

3. Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez kupujących w celu dokonania realizacji zamówienia jest usługodawca: administrator strony www.ciuciubabka.sklep.pl
2. Dane osobowe chronione są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

4. Postanowienia końcowe

w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian/aktualizacji zapisów w niniejszym regulaminie.